ENGLISH繁體中文简体中文

自助落單

外賣落單

排隊攞飛

電子優惠券

會員獎賞

更多勁嘢就快推出...

VGather係乜?

喺您手機度有幾多個餐飲apps?一個用嚟排隊?另一個用嚟落單?仲有一個用嚟儲會員積分?您唔覺煩咩?點解要不停換嚟換去?

VGather俾個一條龍解決方法您,您可以未到您鍾意嘅餐廳前就攞定飛排定隊,又可以落定單慳返等嘢食嘅時間,當然仲可以堂食自助落單同用埋電子優惠券啦。完善嘅會員同獎賞功能都已經準備好晒俾您。

由而家開始,您只需一個餐飲apps,VGather將會成為您嘅餐飲好幫手。

對商戶有乜好

作為一條龍餐飲apps,VGather為用戶提供最佳嘅體驗。另一方面,亦為商戶帶嚟增長業務嘅平台。

VGather切實咁加快咗餐廳嘅運作流程同提升效率,達到舒緩人力需求嘅目標。全面嘅會員同獎賞功能協助您提升餐廳形象同增加顧客忠誠度。VGather作為宣傳平台更加為您提供更多曝光嘅機會。

VGather係少數可以直接接通餐廳現場POS系統嘅apps,提供真正嘅apps落單功能,同啲外行人整嘅一般落單apps唔同,呢個係由經驗豐富嘅餐飲系統人材整出嚟嘅真正餐飲apps。

而家就加入我地,為您嘅餐飲生意裝備呢個強大嘅平台啦。

客戶
Payment Methods


代理商

恆通盛世系統


電話

(852) 2541-6888

地址

香港九龍觀塘偉業街164號
時代中心5樓全層